Wat betekent?

24 - Daar wordt evenals ons gedetailleerde tegensprekelijke beschrijving aangaande een bestaande situatie van een rijwegen en hun uitrusting opgemaakt in aanwezigheid betreffende dit bestuur, aangevuld met foto s. - De nazichtstaten worden bij gelijke condities opgesteld. - De leidend ambtenaar behoudt zich het recht voor gedurende een uitvoering met de werken de lijst met een installaties die het voorwerp met een plaatsbeschrijving uitmaken, met te vullen, zonder het het supplementaire kosten vanwege een aanbestedende overheid betreffende zichzelf meebrengt. Deze tussenkomsten over de leidend ambtenaar in de bepaling betreffende een bouwwerken, installaties en kunstwerken die zouden mogen beïnvloed geraken via de uitvoering betreffende een werken, leggen generlei verantwoordelijkheid ten zijne laste. - Ons afschrift betreffende de plaatsbeschrijvingen en over de nazichtstaten dient op onkosten van een aannemer opgestuurd te geraken aan een leidend ambtenaar. - De aannemer lichtwegend de leidend ambtenaar tenminste 3 dagen op voorhand in over een uit te voeren vaststellingen welke hierboven voorzien bestaan. - Een eventuele aanwezigheid aangaande een leidende ambtenaar bij een vaststellingswerkzaamheden, heeft geenszins enige verantwoordelijkheid wegens hem tot gevolg, noch ten opzichte met derden, noch ten opzichte aangaande de aannemer. - De aannemer is verondersteld het werk zorgvuldig bestudeerd te beschikken over en kompleet op een hoogte te bestaan van de toestand, van een te herbruiken grond, aangaande een aard over het terrein, van de vervoersmoeilijkheden, betreffende de condities voor de uitvoering aangaande de werken, enz. Nadat hij zijn inschrijving ingediend heeft, kan hij geen redenen meer aanhalen teneinde aanspraak te vervaardigen op schadevergoeding wegens ons fout of vergetelheid in de opmetingsstaat of in het bijzonder bestek.

Elke wijziging in die situatie fungeert onmiddellijk aan de aanbestedende overheid te geraken gemeld. Een opdrachtgever kan op elk ogenblik in de methode de gevraagde inlichtingen en documenten opeisen. Ons onjuiste verklaring kan een niet-selectie met ons kandidaat/inschrijver tot resultaat hebben. Dit niet verstrekken met de gevraagde inlichtingen/documenten kan de ook niet-selectie aangaande de kandidaat/inschrijver tot resultaat hebben. Art.81 Strekking van een prijsopgave wijzigend/aanvullend Er fungeert op gewezen dat het offertedossier mits volgt dient te bestaan vervaardigd (in deze volgorde): - Dit offertedossier - Een samenvattende opmeting / inventaris - Een document dat tot dit veiligheids- en gezondheidsplan verwijst en de handelwijze omschrijft waarop een Werken moeten worden uitgevoerd rekening houdend betreffende het plan. Hiervoor is verwezen naar een bijlagen aan het offerteformulier. - Ons prijsberekening in verband betreffende een preventiemaatregelen en middelen welke in toepassing van dit veiligheids- en gezondheidsplan dienen te worden uitgevoerd betreffende inbegrip betreffende de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Bijzondere zorg wordt gevraagd wegens het behandeling van een verklarende nota met handige opmerkingen/aanvullingen/afwijkingen t.o.v. het speciaal bestek. Het niet verstrekken over de gevraagde inlichtingen/documenten in de perfecte gestalte mag de ook niet-selectie van een inschrijver tot gevolg hebben. Portiersgebouw containerpark Boom 28

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen van TV 244, alsook de randafwerking (en/of herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. Een stroken moeten zoveel geoorloofd uit één stuk, gelijkelijk en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd worden. De schikking aangaande langs- en dwarsnaden wordt dusdanig gekozen het ons volledige waterafvloeiing verzekerd kan zijn. Mits de helling meer vervolgens twintig% bedraagt moeten een schikkingen wegens het bevestigen betreffende een dakdichting uitgevoerd geraken overeenkomstig een technische goedkeuring ATG. Aan een dakranden geraken een hoeken tussen dit strekkende deel en een opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind tussen ons hoek met 45, betreffende schuin uitgesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Doorgaans Na uitvoering met een dakafdichting worden de daken, ter beproeving van een waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig de bepalingen met TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Meestal Een aannemer blijft tijdens ons tijdperk met 10 jaar na een voorlopige oplevering, aansprakelijk wegens een volledige waterdichtheid met een uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend gaat een aannemer voor de voorlopige oplevering ons via een fabrikant opgemaakt attest brengen, houdende ons 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. een geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon als zichzelf dientengevolge ons vervanging met een dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen al die richtlijnen met een producent met de dakdichtingsmaterialen (volgens technische goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in het bijzonder bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

Art.23 Gunningswijze aanvullend De voorliggende opdracht is gegund voor open aanbesteding. Art.42 Sociale en fiscale verplichtingen - aanvullend Door in te typen op die opdracht verklaart de opdrachtnemer de bepalingen aangaande het artikel na te leven en te doen naleven door bestaan persoonlijk onderaannemers. Art.73 Werken, leveringen, diensten - aanvullend De voorliggende opdracht kan zijn onderworpen met de voorschriften betreffende inzet op werken. Portiersgebouw containerpark Boom 18

217 Op die methode is het mogelijk om regelrecht op dit basisscherm betreffende de binnenunit, het energieverbruik en het door een warmtepomp geleverde warmtevermogen af te lezen vanwege de twee verbruiksmodi - verwarming en sanitair lauw mineraalwater. Een beschikbare gegevens betreffen de lopende maand, een vorige maand, een 2 vorige maanden, dit lopende jaar en het vorige jaar. De SWW-produktie gaat worden geoptimaliseerd omdat er is een platenwarmtewisselaar en ons antikalkfilter in de module gemonteerd die beiden immers los staan betreffende een warmwaterboiler. Dit aftappunt wegens dit SWW bevindt zich aan een onderkant met de boiler waar een watertemperatuur dit laagste kan zijn teneinde een zo groot mogelijk temperatuurverschil en uiteraard ook een maximaal warmtevermogen te bereiken. Vervolgens wordt dit drinkwater, nadat dit kan zijn opgewarmd, terug in een luchtballon geleid. Hierdoor ontvangt u dan ook een betere stratificatie van dit water in een boiler en geniet u dan ook zodoende meer comfort. Dit onderhouden betreffende de installatie is gebruiksvriendelijker en de kosten lager mede door het toepassing met een antikalkaanslagfilter. Dit wordt op de interne module geïnstalleerd op een uitgang betreffende de platenwarmtewisselaar en gaat ervoor zorgen het een calciumdeeltjes op een doeltreffende manier geraken opgevangen, zelfs voor een hoge waterhardheid.

2mm dikte. De boorden zijn waterdicht afgewerkt betreffende ons kunststoflaag. De spiegels zullen ons 10-jarige garantiebewijs beschikken over tegen corrosie en zijn exclusief vervaardigd wegens vochtige en natte lokalen. In die post is ook de ook niet zichtbare spiegelbevestiging opgenomen spiegel type * 800mm FH st & uitvoering Spiegel voor montage anti een wand met een breedte onmiddellijk met 450mm hoogte 800mm. Geplaatst in de 2 toiletten centraal boven de wastafel EN in iedere kleedkamer anti ons vrije wand (exacte locatie door te praten betreffende bouwheer tijdens uitvoering). Bovenkant met de spiegel op een hoogte over twee.000mm van een vloer aangebracht douches - doorgaans De installatie omvat een bezorging, plaatsing en aansluiting van een vlakke douchekuip, haar onderstel betreffende sokkel, een afvoerinrichting met garnituur en reukafsluiter, een rozetten en de afsluitkranen, alsook alle bijhorigheden bijvoorbeeld afsluitklep of rubberstop betreffende parelketting, Portiersgebouw containerpark Boom 185

Vloerverwarming is een ideaal gemak systeem waarbij bij uw vloerafwerking ons systeem geplaatst kan zijn waarmee uw woon/leef ruimte verwarmt is. Vloerverwarming systemen maken toepassing betreffende lage temperaturen.

Voor de voorlopige en definitieve oplevering staat de aannemer in vanwege een uitstekende afregeling van het hang- en sluitwerk hang- en sluitwerk - standaard beslag PM Meting Aard met een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs met een profielen. Raam- en deurbeslag opgenomen in het standaardgamma betreffende een systeemleverancier over de aanmeldingen en in overeenstemming betreffende de gevraagde prestaties voor ieder schrijnwerktype ingeval geheel. Uitvoeringen betreffende deur- en raamkrukken geraken ter afwisseling en goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. Specificaties Ramen bestaan minimaal te voorzien aangaande volgend beslag: Scharnieren / Paumellen: standaard systeemleverancier Sluitpunten ramen: in functie betreffende de afmetingen conform technische goedkeuring en inbraakweerstand RC2-N. Draaikrukken ramen: afwisseling uit min. 3 meerdere types uit gamma systeemleverancier. De zichtbare onderdelen bestaan in dezelfde dan de profielen. Deuren zijn minimaal te voorzien over volgend beslag conform klasse RC2 overeenkomstig NBN EN 1627: Scharnieren: conform technische goedkeuring en tot ons deurhoogte van 2,twintig m tenminste vier driedelige scharnieren over dit zware type, welke driezijdig regelbaar bestaan. Kompleet verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast geschikt voor veiligheidsbeslag (blinde bevestinging). Minimum drie inbraakvertragende sluitpunten voorzien over paddestoeltappen ofwel zwenkschoot en ons dievenklauw aan een scharnierkant. Uitgevoerd in een legering welke staal bevat, betreffende een nachtschoot betreffende minimum 20 mm en via sluiting in één ofwel twee toeren. Inox of messing vernikkelde veiligheidscilinder betreffende read more drie bijgeleverde sleutels (SKG** of gelijkwaardig). Een cilinder aan een buitenzijde wordt beschermd via veiligheidsbeslag (langschild, veiligheidsrozet, ). Enkel bij metalen profielen kan hier uitzondering op geraken geschapen. Portiersgebouw containerpark Boom 128

Het hout dien dor en maatvast zijn voor een plaatsing. Metalen componenten over het vast meubilair en de inrichting bestaan roestbestendig en antwoorden met een voorschriften van STS 36 (deel II, 06.74). Schroefkoppen zijn enkel toegestaan in een kastelementen, ze geraken ingefreesd en voorzien van kunststof afdekkapjes in een kleur betreffende dit corpus. Nagels geraken ingedreven en opgestopt met zuivere lijnoliestopverf ofwel kneedbaar hout. Een nodige documentatie, stalen over plaatmaterialen, beslag en toebehoren geraken voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Wanneer twijfel bestaan omtrent de juiste keuzes, wordt eerst het raadgeving betreffende een architect ingewonnen. Met een eigenlijke plaatsing aangaande vast binnenmeubilair mag pas worden gestart op het ogenblik het de ontwerper en een aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat een plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met ons temperatuur begrepen tussen 15 en 25 C en ons relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V. Het inbouwmeubilair mag in nauwelijks geval aangebracht worden zo de omstandigheid van welke aard zijn dat ze onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen met dit schrijnwerk) tot gevolg mogen hebben. Een kastelementen sluiten verzorgd met op de constructies, daar is hierbij rekening gehouden met een uitbekleding van leidingkokers die desnoods behoren te geraken geïntegreerd en afgewerkt. De aansluitingsvoegen t.o.v. wandafwerking en kastelementen, alsook de voegen tussen sokkel en bevloering worden opgespoten betreffende een elastische kit op fundering aangaande ook niet zuurhoudend, schimmelwerende sanitaire siliconen. Ze polymeriseren volledig, zijn krimpvrij en bestand anti reinigings- en oplosmiddelen. Kleur: te bepalen door een ontwerper. Keuring Randaansluitingen van het inbouwmeubilair ofwel plaatafwerkingen met omgevende bouwdelen vormen een afgelijnd en zuiver afgewerkt totaal. Portiersgebouw containerpark Boom 158

145 Hulpstoffen overeenkomstig NBN T en NBN EN Voor het behandeling betreffende hulpstoffen wordt de verenigbaarheid ervan met het bindmiddel, een toeslagstoffen en verschillende componenten met een vloer nagegaan opdat nauwelijks enkel nadelig resultaat zou uitvoering bij dit behandeling ervan. De voorschriften met de fabrikant geraken strikt gevolgd. Dit mengen over meerdere hulpstoffen onderling is verboden, uitgezonderd met voorafgaand akkoord van een fabrikant(en) en de architect. Indien vloerverwarming in de dekvloer voorzien kan zijn moeten hulpstoffen toegevoegd dienen te worden aan een mortelspecie. Deze producten worden geleverd via een aannemer betreffende de vloerverwarming en verwerkt volgens een voorschriften over een leverancier. Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van gevaarlijke stoffen, overeenkomstig NBN EN Een uitvoering gebeurt in overeenstemming met TV Dekvloeren Deel 2:. De dekvloer is pas aangebracht na de pleisterwerken, eventuele metsel- en betonsokkels en na de plaatsing betreffende buitenschrijnwerk met beglazingen. Een dekvloeren mogen niet worden aangebracht indien de temperatuur over het grondvlak en/ofwel de omstreken lager is vervolgens 5 C. De ondergrond waarna een dekvloer aangebracht zal geraken, moet vrij bestaan aangaande afval en nauwgezet gereinigd worden wegens de aanvang over de werken. In te werken toebehoren bijvoorbeeld vloerkaders, vloerroosters, afvoerputten, worden voorafgaandelijk op een werf aangeduid. De aannemer controleert ofwel het legvlak beantwoordt met de voorwaarden gesteld in de TV 193. Een aannemer gemakkelijk wegens de aanvang van een werken de architect in aan eventuele vastgestelde gebreken, uitvoeringsfouten of overschrijdingen over de toleranties. Een uitvoering betreffende eventuele randstroken, krimp- en bewegingsvoegen kan zijn in dit artikel begrepen.

Speciale zorg moet worden besteed aan het vermijden over contactgeluidsbruggen. Een plint mag nauwelijks contact met een vloer vervaardigen, bij het aandrukken in een gebruikte lijm/mortel mag een open voeg tussen vloer en muur niet geraken gevuld met mortel. Uitstekende randstroken geraken afgesneden, waarna de elastische voegen mogen uitgevoerd geraken. Een randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk aangaande TV 237. Het gebruik over rubberbitumenkit kan zijn ook niet toegelaten. Een kleur aangaande een kitten en de voegmortel kan zijn te kiezen door de ontwerper. Al die uitzet- en scheidingsvoegen bestaan inbegrepen en uit te voeren in overeenstemming met de richtlijnen over hoofdstuk 7 met TV 237. Keuring Hoogteverschillen tussen plintstukken, die visueel hinderlijk zijn én hoger vervolgens 3,5 mm worden afgekeurd. Inzet Alle lokalen in het gebouw betreffende uitzondering aan een douches daar waar wandtegels tot tegen een vloer worden aangebracht. Portiersgebouw containerpark Boom 151

Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelstructuur Profiellengte: leverbaar in lengten van circa 3 m Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aparte nylonpluggen Overeenkomstig TV aangevuld met 6.5 en de richtlijnen over een fabrikant. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper zo niet met inzet) Op de muuropstand wordt voor dit bekomen over ons vlakke ondergrond ons bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) voorzien. Inzet Dakrand portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 116

t.z. in ons dor gebouw met ons temperatuur tussen 15 C en 25 C en vochtigheidsgraad tussen 40 tot 70% R.V. Zo de leverancier of plaatser vreest dat bestaan leveringen onderhevig zullen kunnen zijn met abnormale hygrothermische toestanden met onomkeerbare effecten, die afkeuring tot resultaat hebben, brengt hij een architect daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Gedaante - TYPE - SAMENSTELLING Vooraleer een deurelementen te kopen of vervaardigen vergewist de plaatser zichzelf betreffende een draairichtingen en openingswijze bijvoorbeeld aangeduid op een plannen en/ofwel detailtekeningen. Al die afmetingen, deurhoogtes, breedtes, muurdiktes dienen te terplaatse worden gecontroleerd. Alle hout moet genoeg droog zijn teneinde de dimensionele stabiliteit van het binnenschrijnwerk te waarborgen. De vochtigheidsgraad betreffende dit hout voor verwerking in het atelier ligt tussen een 8 en 12 % voor ons basistemperatuur betreffende 18 C. Duidelijk duurzaam hout is op al die vlakken geschaafd en gladgeschuurd, waarbij scherpe hoeken licht worden afgerond betreffende schuurpapier. Schroefkoppen geraken in dit hout ingefreesd en nadien voorzien aangaande duurzame afhaken en/of opgevuld met kneedbaar hout. Nagels geraken ingedreven en opgestopt betreffende zuivere lijnoliestopverf ofwel kneedbaar hout binnendeuren en -ramen prestaties Algemeen De deurelementen beantwoorden in overeenstemming met hun respectievelijke bestemming met de gestelde prestaties in overeenstemming met STS Prestatievoorschriften en een normen NBN EN 950, NBN EN 951, NBN EN 952, NBN EN 1529, NBN EN 1530, NBN EN 1191 NBN EN 1192 en NBN EN In overeenstemming met toepassingsdomein antwoorden de binnendeuren summier aan de prestaties van de bijlage bij STS 53 Aanbevolen prestaties in functie met de inzet ofwel aan strengere condities die desgewenst opgelegd worden verder in het bestek. Portiersgebouw containerpark Boom 152

f.v. debiet en afstand. BINNENUNIT SPECIFICATIES: Type : zelfaanzuigende centrifugaalpomp - droogopstelling - corrosiebestendig. Behuizing : roestvast staal (RVS) samen met hoogwaardig kunststof Motor : luchtgekoelde asynchroonmotor met ingebouwde thermische beveiliging. Beschermingsgraad : minimum IP 44 Temperatuur verpompte vloeistof circa : 0 tot + 35C. Capaciteit : minimum 3m³/h, bij opvoerhoogte betreffende 20mWk Zelfaanzuigend : 8m Maximale bedrijfsdruk circa : 8bar Maximale leidingnetdruk circa : 4bar Elektrische aansluiting op stopcontact in een nabijheid. Het geheel met pomp, buffervat, sturing en regeling kan zijn ondergebracht in compacte en akoestisch isolerende behuizing. Automatische omschakeling naar stadswater d.m.v. drieweg kraan en voorraadtank betreffende open onderbreking, conform de voorschriften van Belgaqua en SVW. Voorraadtank van circa 11ltr stadswater, welke teneinde een 30 dagen vanzelf is leeggemaakt, waardoor daar continue vers, fris water in een tank blijft uithangen. Automatische opstart na stroomuitval Automatisch alarm Overloop alarmcontact betreffende akoestisch signaal Er wordt gewerkt men een niveausensor in de put die in percent de hoeveelheid drinkwater weergeeft. De uitvoering dient te plaatsvinden in nauwe coördinatie met een plaatsing betreffende een regenwaterputten en de verscheidene toebehoren (filters, overloop betreffende terugslagklep, ) van dit overeenkomstig bestek architectuur, gedeelte regenwaterputten. Een pompen geraken trillingvrij bevestigd. Een verbinding aan de pomp gebeurt d.m.v. versterkte soepele slangen. Vanwege de in gebruiksstelling dienen de regenwaterputten grondig te worden gereinigd, teneinde Portiersgebouw containerpark Boom 196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar